Warunki usługi

Ostatnia aktualizacja: 02 maja 2019 roku.

Główny warunek korzystania z serwisu:

 • Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej https://speedsurf.pl („Usługa”) obsługiwanej przez speedsurf.pl  należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki.
 • Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. 
 • Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają na stronie https://speedsurf.pl.
 • Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi. W tym wypadku twoje roszczenia będą bezzasadne.

Konta:

 • Kiedy tworzysz u nas konto, musisz podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem konta w naszej Usłudze. Nie jesteśmy w stanie bez tych niezbędnych danych realizować założen działania SpeedSurf.PL
 • Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła, którego używasz w celu uzyskania dostępu do Usługi, oraz za wszelkie działania lub działania pod hasłem, bez względu na to, czy twoje hasło jest związane z naszą Usługą, czy z usługą strony trzeciej. Twoje hasła są u nas bezpieczne,lecz zalecamy nie korzystać z tych samych haseł na kilku witrynach.
 • Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas natychmiast, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu konta.
 • Wpłacone środki na reklamę swoich stron www poprzez wirtualny portfel nie zaliczają się do wypłat. Wpłać środki na poczet swojego portfela.   Nie jesteśmy stroną na której "wypierzesz" swoje fundusze.Wypłacamy tylko zarobione środki. Każda wypłata jest przez nas szczegółowo oceniana pod względem ryzyka.

Linki do innych stron internetowych:

 • Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością SpeedSurf.PL ani nie są przez nie kontrolowane.

 • SpeedSurf.PL nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych ani usług osób trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że SpeedSurf.PL nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych lub przez wszelkie takie strony internetowe lub usługi.

 • Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakończenie

 • Możemy rozwiązać lub zawiesić dostęp do naszej Usługi natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, w przypadku naruszenia wyżej wymienionych  Warunków.
 • Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy również po rozwiązaniu, w tym, bez ograniczeń, postanowieniach dotyczących własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczeń odpowiedzialności.
 • Możemy zlikwidować lub zawiesić Twoje konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi, jeśli naruszysz Warunki.
 • Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast przestanie obowiązywać. Jeśli chcesz zakończyć swoje konto, możesz po prostu przerwać korzystanie z Usługi.
 • Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy również po rozwiązaniu, w tym, bez ograniczeń, postanowieniach dotyczących własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczeń odpowiedzialności.

Prawo rządowe

 • Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa.
 • Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. 
 • Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. 
 • Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które możemy zawrzeć między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany

 • Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub wymiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. 
 • Jeśli rewizja jest istotna, postaramy się powiadomić co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.
 • Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Support OnlineNapisz do nas...Wyślij

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.
JeFiX